Teamopgave Regionaal Zaalvoetbal Walcheren

De gegevens worden rechtstreeks toegezonden aan het secretariaat.

De bepalingen:
Het huishoudelijk reglement bepaalt dat een vereniging met meer dan 1 team jaarlijks voor aanvang van de competitie een teamopgave moet doen met een minimum aantal van 11 speelgerechtigde spelers per team. Voor het laagste team behoeft geen teamopgave te worden gedaan.
Naam contactpersoon:
Email contactpersoon:
Teamopgave van Vereniging:
Team 1,2 :
RZW nr.: Achternaam: Voorletters: Geboortedatum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.